4 Nisan 2015 Cumartesi

KANLI AY 04.04.2015 12 Burç özel DUA ve ZİKİRLER

KANLI AY  Dönemi ile 12 Burç Duaları 04.04.2015 ila 12.04.2015 Kadar okunması gereken günlük Dualar.....BÜTÜN YAYIN EVLERİNDE BULABİLİRSİNİZ KİTAPLARIMI...
KANLI AY tüm Dileklerimiz güçlü olarak kuvvetlendirelim


Her KANLI AY“ın döneminde üzerimizdeki etkisini hepimiz biliriz, fakat olumlu etkilerinden nasıl faydalanacağımızdan çoğumuzun haberi yok…Bunlara artık bi çare bulmak için şimdi sizlere paylaşacağım DUA ve ESMAUL-HÜSNA“ları mutlak okuyun etkisi harikalar yaratıyor.

İlk olarak NAZAR ve GÖZ Enerjisinden kurtulmak için DUA'yı ve sonra AYETEL-KÜRSİ Okuyoruz bu Kötü Negatiflerinizi yok eder:110 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHÜ LA İLAHE İLLA HÜVEL HAYYUL KAYYUM. LA TEHUZUHÜ SİNETUN VE LA NEVM. LEHU MA FİSSEMAVATİ VEMA FİL ERD. MENZELLEZİ YEŞFEU İNDEHU İLLA BİİZNİHİ. YALEMU MA BEYNE EYDİHİM VEMA HALFEHUM VELA YUHİTÜNE BİŞEYİN MİN İLMİ İLLA BİMA ŞAE VESİA KURSİYYU HU SEMAVATİ VEL ERD VELA YEUDUHU HIFZUHUMA VE HÜVEL ALİYYÜL AZİM 

(33 defa) OKUYUN..ve iki Avucumuza üfürüp Vücudumuzu ve Yüzümüzü mesh (sürmek) edelim Zikire başlamadan önce!! 

Ardından Bunları Okuyoruz her BURÇ Zikiri öncesinde herkesin yapacağı lazım:

66 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM

66 defa SUBHANALLAHU EL AZiM VE Bi HAMDi

66 defa LA iLAHE iLLALLAHU MELiKUL HAKKUL MÜBiN

66 defa MAŞALLAHU KAN

33 defa LA HAVLE VELA KUVVETE iLAH BiLLAH ALiYYiL AZiM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

82 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

100 defa YA ALLAHU MALiKUL MÜLK ZÜL CELALi VEL iKRAM

Ardindan SALAVAT Okuyoruz bu bir MANEVi Kapi acma Ritueli diyebiliriz:


24 defa  ALLAHHÜMME SALLI ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA EHLİ SEYYİDİNA EHLİBEYTİ ALA MUHAMMED

KANLI AY günü, dileklerimizi ve arzularımızın gerçekleşmesi için yardım eden çok büyük bir güce sahip olan ALLAH Celle Celalühü isimleri yani ESMAUL-HÜSNA ve DUA“lar ile o gün dileklerimiz birer Tilsima dönüşür ve ummadığımız yerden Bereket ve Huzur gelir bizlere.

KANLI AY  Özel KOÇ Burcu (21 Mart-20 Nisan)                       (Yükselen KOC)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

24 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

12 defa
Allahumme Ya Vedud Ya Seriu Ya Musahharu Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni

34 defa Tüm KAPILARIN Acilmasi Duasi:

Ya MiM..Ya MiM..Ya MiM.. Ya MiM..Ya MiM..Ya MiM.. Ya MiM..Ya MiM..Ya MiM..
Bismillahirrahmanirrahim
Muhammedür rasulüllah vellezine meahu esiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebtegune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer'in ahrace sat'ehu fe azerahu festagleza festeva ala sukihi yu'cibüz zürraa li yegiyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magfiratev ve ecran aziym.
KANLI AY Özel BOĞA Burcu (21 Nisan-21 Mayıs)                        (Yükselen BOGA)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR


41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

33 defa LA HAVLE VELA KUVVETE iLAH BiLLAH ALiYYiL AZiM

82 defa DUA-İ ŞAHMERAN
Allahü la ilahe illa Hüvel Hayyül Kayyum
Allahüla ilahe illa Hüvel alıyul Hakim.
Allahü la ilahe illa hüves Semiul Alım
Allahü la ilahe illa Hüver Rahmanurrahim
Allahü la ilahe illa Hüvel Vahidul Ehad
Allahü la ilahe illa Hüvel Ferdul Varid.
Allahü la İlahe illa Hüve Raufur Rahim
Allahü la ilahe illa Hüvel Aziz'ur Rahim.
Allahü la ilahe illa hüvez Zahirul Batınu
Allahü la ilahe illa Hüvel Ahadus Samedu.
Allahü la ilahe illa Hüvel Fetta'ul Alım
Allah'u la ilahe illa Hüvel Aziz'ul Alım.
Allahü la illa Hüvel Hannan'ül Mennan'ul Deyyan
Allahü la ilahe illa Hüvel Adır'ul Kahiru.
Alahü la ilahe illa Hüver-Rafiul Alım
Allahü la ilahe illa Hüver-Rabbul arş'il Azim.
Allahü la ilahe illa Hüvel Melikul Kudüs
Allahü la ilahe illa Hüvel Hamdul mübin.
Allahü la ilahe illa Hüvel Bais'ul Varış
Allahü la ilahe illa Hüvel Esmaul Hüsna.

Hüvel Hayy'u la ilahe illa Hüve Fadi'u MuhlisineLehuddiyn

Şubhane birahmetike ya erhamerrahimin.Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.
KANLI AY  Özel İKİZLER Burcu ( 22 Mayıs- 21 Haziran)       (Yükselen iKiZLER)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR


41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

33 defa LA HAVLE VELA KUVVETE iLAH BiLLAH ALiYYiL AZiM

44 defa EVLİYALARIN DİLEK DUASI 
Bismillâhirrahmânirrahîm* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm* Allahümme innî es'elüke Yâ Kadîmü* Yâ Dâimü* Yâ Ferdü* Yâ Vitru* Yâ Ehadü* Yâ Samedü* Yâ Hayyü* Yâ Kayyûmü* Yâ Zul celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ Hüve aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbül arşil Azîm
KANLI AY Özel YENGEÇ Burcu (22 Haziran-22Temmuz)     (Yükselen YENGEC)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR


41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

110 defa
Allahumme Ya Vedud Ya Cami Ya Musahhar Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni

24 defa FATiHATUL-ALiYYE Duasi Rizzik ve iS Kapilari icin:

Bismillāhirrahmānirrahīm
Ya Allahu Ya Hu Ya Alim
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Ya Fettah Ya Rezzaku Ya Daar
Errahmânir'rahim.
La Havle vella Kuvvete ilahi bilah
Mâliki yevmiddin.
Ya Muheyminu Ya Habiru Ya Musavviru
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
Ya Latifu Ya Azimu Ya Nurul Kuddüs
İhdinas sırâtel müstakîm.
Subbuhun Kuddüs Rabul Melaketi Verruh
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi
Ya Deyannel Ya Settar Ya RahmanuRahim
aleyhim ve lad dâllîn.

KANLI AY  Özel ASLAN Burcu (23 Temmuz-23 Ağustos)           (Yükselen ASLAN)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa
Ya ALLAH ve Bârik le Allâhumme fî cem'i kesbinē Ya VEDUD
Ve Hülle ugûdel yusrî bi yâ yûhin irtehat Ya FETTAH Ya MUHYİ 


 12 defa VEDDUHA Duasi:

Bismillahirrahmanirrahim
Vedduha.Velleyli iza seca.Ma veddeake Rabbüke ve makala.Ve lel'Ahıretü hayrün leke minelula.Ve lesevfe yutıyke Rabbüke feterda.Elem yecidke yetiymen feava.Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna.Femmel yetiyme fela takher.Ve emmessaile fela tenher.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.Ya Latif
Allahüme inni eselüke bihakki nebiyyike muhammedin sallakkahu teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis suretis serifeti en takdi haceti bilutfike ve bifazlike ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Yasin Yasin Yasin Yasin Ya Gani Ya Mugni Ya Vali Ya Vali Ya Vali...KANLI AY  Özel BAŞAK Burcu (24 Ağustos-22 Eylül)             (Yükselen BASAK)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

110 defa Allahümme Ya Ganiyyü Ya Hamidü Ya Mübdiü Ya Muiydü Ya Zel arşil Mecid Ya Feallun lima yürid. Allahumme ikfini bi helalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake Ya SUBBUHUN KUDDUS

66 defa MANEVi ve HUZUR Duasi:
Bismillahirrahmanirrahim
Lekel hamdu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkike fe aktaret Ya Vedud Ya Aziz elhamdülillahillezi ala nasirün ver zukni eftaret Ya Ğafur Ya Şekür ve la havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim. 

KANLI AY Özel TERAZİ Burcu (23 Eylül-23 Ekim)                 (Yükselen TERAZi)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR


41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

12 defa Ya Allahu ebced cemedun cedhud eluh lemah kemah senah eyalın vetenlun el sefeletun meskülatun Ya Rahmelefu ve kabbil vela havle kuvvete illa billahil Aliyyıl Azim.

66 defa KARiNCA Duasi :

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allahümme rabbi cebraile ve israfile ve mikaile ve azraile ve ibrahime ismaile ve ishaka ve yakube vet tevrati vez zeburi vel incili vel furkanil aziymi ve la havle vela kuvvete illa  billahil aliyyil azim.La ilahe illa huvel melikül hakkul mübiyn Muhammedin rasulullahi sadikul vadil emin innallahe hüver razzaku zül kuvvetil metiyn Ya ALLAHU (3defa) Ya RABBİ (3defa) Ya HAYYÜ Ya KAYYUMU Ya ZEL CELALİ VEL İKRAM eselükellahümme bismikel aziymil azami en terzükani rizkan halalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahiymin latiful alim zülcelali vel ikram..

KANLI AY  Özel AKREP Burcu (24 Ekim-22 Kasım)                   (Yükselen AKREP)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa
Allahumme Ya Vedud Ya Seriu Ya Musahharu Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni

39 defa RIZZIK ve MANEVi Duasi :

Bismillāhirahmānirahīm
inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun Ya Latifhu
hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun Ya Fettahu
lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun Ya Ganiu
selâmün kavlen min rabbin rahiym Ya Mugniu
Hüver Rahmanirahim Ya Sin Ya Sin Ya Sin..
KANLI AY  Özel YAY Burcu (23 Kasım-21 Aralık)                           (Yükselen YAY)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

24 defa
Allahümme Ya FETTAH biismikel MUSAHHARU bihakkı ESAMÜL HUSNA kelamikel Kadiymi ve Nebiyu Ya KERIMU ve bielfi elfin la havle ve
la kuvvete illa billahil Aliyyil Azıymi ve
sallallahü ala seyyidina muhammedin ve
ala alihi ve sahbihi ve selleme.. 

12 defa MANEVi ve BEREKET Duasi:

Bismillāhirahmānirahīm

Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu. Sebbeha lillahi ma fiyssemâvâti velardı ve huvel'aziyzulhakiymu. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'alâ külli şey'in kadiyr. Huvel'evvelu vel'âhıru vezzâhiru velbâtınu ve huve bikülli şey'in 'aliym. Huvelleziy halekassemâvâti vel'arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu filardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne mâ küntüm vallâhu bimâ ta'melûne basıyr. Lehu mülküsseâvâti vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri Habirul Alim...
KANLI AY  özel OĞLAK Burcu (22 Aralık-20 Ocak)                    (Yükselen OGLAK)


66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa
Allahumme Ya Vedud Ya Seriu Ya Musahharu Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni

34 defa MANEVi ve RiZZiK duasi:

Ellezıne kale lehümül nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm ımana ve kalu hasbünellahü ve nı'mel vekıl Fenkalebu bi nıymetin min Allahü ve fatlin lem yemses hüm suün vettebeü rıdvanallahi vallahü zü fatlin aziym
KANLI AY  Özel KOVA Burcu (21 Ocak-18 Şubat )                      (Yükselen KOVA)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR
                                                                                                             
41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab

24 defa
Allahümme Ya Ganiyyü Ya Hamidu Ya Mübdiü Ya Müidu Ya Fealu Ya Rahimu Ya Vedudu ekfini bi halalike an haramike ve bi taatike an ma'sıyyetike ve bi fadlıke ammen sivak Ya Malikul Mülk Zul Celalı vel İkram 

24 defa Rizzik ve Bereket Duasi:

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. Akşin akşin makşin makşin şelşelîın şelşelîın şelûbin şelûbin ecib yâ ebâ hâmidel hindî ve tevekkel bi celbi nefekatî minel gaybi bi hakki lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad.
KANLI AY  Özel BALIK Burcu (19 Şubat-20 Mart)                       (Yükselen BALIK)

66 defa BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM EUZU BİLLAHİS SEMİUL ALİMU MiNEŞŞEYTANİRACIM

33 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

41 defa FATiHATUL-KITAB

Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa

SUBBUHUN KUDDÜSÜN RABBUNA VE RABBUL MELAİKETİ VERRUH RUHUL KUDDÜS

9 defa İSM-İ AZAM Duasi:

Bismillahirrahmanirrahiym*Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. Ya hayyü ya kayyumu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn. Allahümme inni es’elüke bi enni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad. Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahıdun la ilahe illa hüver rahmanür rahıym. Ya zel celali vel ikram. Ya erhamer rahımiyn. Allahümme inni es’elüke bi enneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Es’elüke bismikel eazzil ecellil ekram. Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.


Sonunda tüm BURÇLARIN DUA“sı ve ZİKİRLERİ“ni yapıldıktan sonra Hz.MUHAMMED MUSTAFA s.a.v Peygamberimiz ve 12 İMAM EHLİBEYTİNE Salavat getirelim İnşallah bu bütün MÜSLÜMANLARA Farz"dir..

CERAG Duasi 3 defa okunur

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ Resulullah.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Ya Aliyyül Veliyullah.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Ya Hatice-i Kübra, Fatima-i Zehra.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hasan-ı Müçteba.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hüseyin-i Deşti Kerbela.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Zeynel Âba.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Muhammed Bakır-ı Bekâ.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Cafer-i Sıtkı Sefâ.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Musa-i Kâzım-ı Cismi Pak.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Muhammed Taki.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Şah Ali’yyel Naki.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hasan Askeri Gazi.
Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Mehdi-i Sahibi Zaman

3 defa Okunur:

Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.
Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.
Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.
Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.
Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.
Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.
Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.

3 defa Okunur:

Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.
Elmali Ali e-mail: elmaliali1981@gmail.com 
Twitter adresim : @RUHUAZAM2012
Facebook adresim: http://www.facebook.com/elmali.ali