21 Haziran 2017 Çarşamba

Kadir Gecesi için Özel 12 Burç Duaları 21.06.2017 - 31.06.2017

Kadir Gecesi için Özel 12 Burç Duaları 21.06.2017 - 31.06.2017 ..

    Kadir Gecesi Burçlara Özel

                                                  Kandiliniz Mübarek Olsun

Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır: 
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?  Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.  O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." 
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:
"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." 
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmek Din adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir. 
Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. bu ihitimalden dolayı:
"Her geceyi kadir bil, her gördüğünü Hızır bil" denilmiştir.


YENİ...YENİ..YENİ SİZLERE GÜZEL DUA VE HARİKA ŞİFA İLE TILSIM KİTABİMİ TANIŞTIRMAK İSTİYORUM BÜTÜN D&R MAĞAZALARINDA VE REMZİ KİTAP EVLERİNDE YAKINDA SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ: 

Bugece Allah Celle Celaluhu Niyaz etmenin Yolu şu şekildedir:

Allah'ım seni tüm eksik sıfatlardan tenzih ederim sen birsin teksin Alemlerin Rabbisin Ey sebeplerin sebebi Rahman ve Rahim olan ALLAH“im,
Ey kapıları açan Ya Rab,Ey sesleri duyan Ya Rab,Ey duaları kabul eden Ya Rab,
Ey ihtiyaçları gideren Ya Rab.Beni ikramınla zenginleştir ki başkasına muhtaç olmayayım Ya Rab!
Bu okuduklarımdan hasıl olan sevabı bilhassa Peygamber Efendimizin Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) mübarek ruhu şeriflerine ve onun Ehlibeytine olsun, Enbiya ve Evliyaların da ruhlarına ve Tüm Dostlarımı koru Ya Rab bana senin yolunda ilerleyecek güç isterim bana senin yolunda ilerlemem için yardımcılar ver katından senin ol dediğin vakit hemen her şey olur senin Rızan ve yardımın olmadan hiç bi şey yürümez senin isteğin olmadan ben hiç bir şey yapamam aciz kuluna yardim eyle Ya Rab bana bu gücü bana istediklerimi verecek yalnızca sensin Ey A“la olan sana şükürler olsun Ey Vedud olan sana Hamd olsun Ey Rahman ve Rahim olan Sana sığındım Ya Rahi Hakikat senin Ey Alemlerin sahibi ALLAH“im..

Ardından AYETEL-KÜRSİ Okuyoruz:

Allahü lâilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm..

(24 defa) Oku ve iki avucumuza üfürüp Vucudumuzu ve Yüzümüzü mesh edelim Zikire baslamadan önce!!

Ardindan SALAVAT Okuyoruz:

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

Ve bugece MELEKLERIN Rahmetine kavusmak icin 7 defa su Duayi okuyoruz:

Allâhümme inni es'elüke yâ rahmânü yâ rahıymü ve yâ cârel müste'cirine ve yâ emânel hâîfine ve yâ ımâde men lâ ımâde lehü ve yâ senede men lâ senede lehü ve yâ zuhra men lâ zuhra lehü ve yâ hırzet duafâi ve yâ aziymer racâi ve yâ münkızel helkâ ve münciyel ğarkâ ve yâ muhsinü ve yâ mücemmilü ve yâ mün,ımü ve yâ müfaddılü ve yâ aziyzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dav,ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nürül kameri yâ allâhü yâ allâhü lâ şerike leh*Es,elüke en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli muhammetKADiR Gecesi Özel KOÇ Burcu (21 Mart-20 Nisan)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

110 defa YA ALiYYU Celle Celaluhu

245 defa YA HAKiMU Celle Celaluhu

899 defa YA MUGNiYYU Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.


101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi Özel BOĞA Burcu (21 Nisan-21 Mayıs)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

788 defa YA MUHYi Celle Celaluhu

345 defa YA REZZAK Celle Celaluhu

499 defa YA MUSAVViR Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


7 defa EVLiYALAR Duasi:

Bismillahirrahmanirrahiym*Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. Ya hayyü ya kayyumu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn. Allahümme inni es’elüke bi enni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad. Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahıdun la ilahe illa hüver rahmanür rahıym. Ya zel celali vel ikram. Ya erhamer rahımiyn. Allahümme inni es’elüke bi enneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Es’elüke bismikel eazzil ecellil ekram. Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

KADiR Gecesi Özel İKİZLER Burcu ( 22 Mayıs- 21 Haziran)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

181 defa YA FEAL Celle Celaluhu

299 defa YA MUHEYMiN Celle Celaluhu

485 defa YA HALLAK Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi Özel YENGEÇ Burcu (22 Haziran-22Temmuz)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

355 defa YA MUKKTEDiR Celle Celaluhu

899 defa YA VEDUD Celle Celaluhu

180 defa YA KUDDUS Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa iSMi-AZAM Duasi:

Bismillahirrahmanirrahim
hüvallahüllezi la ilahe illa hü alimülğaybi veşşehadeh hüverrahmanürrahim.
hüvallahüllezi la ilahe illa hü elmelikül kuddüsüsselamül mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir sübhanallahi amma yüşrikün.
hüvallahül halikül bariül musavviru lehül esmaülhüsna yüsebbihü lehü ma fissemavati vel ard. Ve hüvel azizül-hakim.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel ASLAN Burcu (23 Temmuz-23 Ağustos)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

455 defa YA VALiYYU Celle Celaluhu

677 defa AliM Celle Celaluhu

1050 defa YA ZüL CELALi VEL iKRAM

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa HiZiR Bereket ve Kismet Duasi:

Ya müsebbil esbab ,Ya müffettihel ebvab,
Ya samiel esvat,Ya mücibet deavat,Ya kadiyel hacat,
Ekfini bi helalikee an heramilke.Ve eğnini bi fedlike emmen sivake
Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi
ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.Yuliculleyle fiynnehari
ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi Özel BAŞAK Burcu (24 Ağustos-22 Eylül)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

1000 defa YA ALLAH Celle Celaluhu

488 defa YA NAFiYYU Celle Celaluhu

299 defa YA NAKiYYU Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM


66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa NADü ALLEYE Duasi

Nadü¨Aliyyen mazharu’l-acayib tecidhü avnen leke fin-nevaib külli
hemmin ve gammin se-yencelì bi-nüri azametike Ya Allah Ya Allah Ya Allah ve bi.Nüri nübüvvetike Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed ve bi-nüri Velayetike
Ya Ali Ya Ali Ya Ali edriknì Ya ebal-Hasan edriknì Ya ebal-Hüseyin Hadìcetü’l-
Kübra Fatimatü’z-Zehra bi-Hakki arşin ve kürsin levhin ve kalemin kuvvet kudret
Nur-ı ziya La feta illa Alì La seyfe illa Zülfikar salavat-ı şerìf masum-ı pak düvazdeh
imam salavatullahi aleyhim ecmaìn...
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel TERAZİ Burcu (23 Eylül-23 Ekim)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

190 defa YA MELiKUL KUDDüS

688 defa YA MUKSiT Celle Celaluhu

988 defa YA HABiR Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


40 defa HUVEL-AZAM Duasi:

Bismillāhirahmānirahīm

Huvallahul halikul – bariul-musavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehuma fissemavati velardı. Ve huvel'azizulhakimu. Sebbe halillahi ma fissemâvâti velardı ve huvel'azizulhakimu. Lehu mulkussemavati velardı yuhiy ve yumitu ve huve 'alâ külli şey'in kadir. Huvel'evvelu vel'âhıru vezzâhiru velbâtınu ve huve bikülli şey'in 'aliym. Huvelleziy halekassemâvâti vel'arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu filardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne mâ küntüm vallâhu bimâ ta'melûne basıyr. Lehu mülküsseâvâti vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri Habirul Alim...

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

KADiR Gecesi Özel AKREP Burcu (24 Ekim-22 Kasım)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

1000 defa YA HABiR Celle Celaluhu

455 defa YA MUSAVViR Celle Celaluhu

799 defa YA ALLAMEL GUYUB

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


100 defa iSMi-AZAM Duasi:

Bismillāhirahmānirahīm
inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun Ya Latifhu
hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun Ya Fettahu
lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun Ya Ganiu
selâmün kavlen min rabbin rahiym Ya Mugniu
Hüver Rahmanirahim Ya Sin Ya Sin Ya Sin..

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel YAY Burcu (23 Kasım-21 Aralık)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

289 defa YA RAHMAN Celle Celaluhu

555 defa YA RAUF Celle Celaluhu

1000 defa YA HAYYUM YA KAYYUM

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


40 defa Fatihatul Aliye Duasi


Bismillāhirrahmānirrahīm
Ya Allahu Ya Hu Ya Alim
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Ya Fettah Ya Rezzaku Ya Daar
Errahmânir'rahim.
La Havle vella Kuvvete ilahi bilah
Mâliki yevmiddin.
Ya Muheyminu Ya Habiru Ya Musavviru
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
Ya Latifu Ya Azimu Ya Nurul Kuddüs
İhdinas sırâtel müstakîm.
Subbuhun Kuddüs Rabul Melaketi Verruh
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi
Ya Deyannel Ya Settar Ya RahmanuRahim
aleyhim ve lad dâllîn.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi özel OĞLAK Burcu (22 Aralık-20 Ocak)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

245 defa YA MUHEYMiN Celle Celaluhu

745 defa YA BEDiU ALLAMEL GUYUB

888 defa YA ALiYYU Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa Veddua Duasi

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha.Velleyli iza seca.Ma veddeake Rabbüke ve makala.Ve lel'Ahıretü hayrün leke minelula.Ve lesevfe yutıyke Rabbüke feterda.Elem yecidke yetiymen feava.Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna.Femmel yetiyme fela takher.Ve emmessaile fela tenher.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.Ya Latif
Allahüme inni eselüke bihakki nebiyyike muhammedin sallakkahu teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis suretis serifeti en takdi haceti bilutfike ve bifazlike ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Yasin Yasin Yasin Yasin Ya Gani Ya Mugni Ya Vali Ya Vali Ya Vali...


66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel KOVA Burcu (21 Ocak-18 Şubat )

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

344 defa YA KADiR Celle Celaluhu

645 defa RAFiYYUKE Celle Celaluhu

1080 defa YA ZAHiR Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa Sekine Duasi

Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
Bismillahirrahmanirrahiym
Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun Seyecalüllahü bade üsri yusra ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum Ve innellahe biküm le raufur rahiym İnnellahe kane tevvaben rahiym İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn..

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel BALIK Burcu (19 Şubat-20 Mart)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

675 defa YA KAViYYU Celle Celaluhu

488 defa YA BASiR Celle Celaluhu

677 defa YA FEAL Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa Celcelutiye Duasi

Bede'tü bibismillahi ruhi bihi nehtedet ila kesfi esrarin bibatinihi intavet
Ve salleytü fişşani ala hayrü halkihi Muahmmedin men zahaddalalete velğalet
Ilahi lekad aksemtü biismike daiyen Biacin ehvecin celcelutin helhelet Efizli min’el envari ya rabbi feyzuhü Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat Linuhyi hayătel kalbi min densin feyzuhü Biqayyumin kămessirru fiyhi feeşrekat Ve subbe ală kalbi şeăbiybe rahmetin Bihikmeti mevlănel aziymi binăalet Fesübhăneke Allahümme yă hayre hălikin
Veya hayre hallăkin ve ekreme ben beat Tübelliğuni kasdi ve küllü măribi Binuri senail ismi verruhi kad alet ifdi li minel envâri feyzate menzilin
Aleyye ve ahyâ meyyiti kalbi bağlemehet Elâ ve elbisni heybeten ve celâleten
Ve feffe yedel a’dâi anni bitaytağat Ela vahcubnî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşbehin selemet semet Elâ vakdi yâ rabbâhü binnuri hâcetî Ve yessir ümurî ba’de usrin kad inkadat Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin
Bineassin hakîmin katiussirri esbelet Ve selleme bibahrin va’tini hayre berrihâ
Vesbel aleyyessetre ve esfi minel ğalet.Ve asmim ve ebkim sümme a’mâ adüvünâ
Vâharesi yâ zelcelâli bihavsemet Ve fî havsem mea devsem ve berasem Tehasnet bil’ismi aziymi minel ğalet Ve allefi kulûbel âlemiyne biesrihâ
Aleyye ve elbisnîl kabûle bişelhemet Ve âhrisni ya zelcelâli bikâfi kemen Ve besrin ümûri bihurmeti taytağat Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bifazli men ileyhi sehat daben elfelâti ve şettet
Ve bârik lenâ Allahümme fî külli kesbenâ Ve halle ukûdel usri ya yûhirtecet
Feyâhü ve yâyûhü ve yâ hayre bâriin Ve yâ men lenel erzâke min cûdihi nümet. Nerüddü bikel a’dâe ve seyyidî Ve bil’ismi nermiyhim minel büdi bişşetet
Feente ricaî ya ilâhi ve seyyidî Fekul limîmil ceysi in rame bî ğalet
Feyâ hayre mes’ûlün ve ekrim men atâ Veya hayre me’mûlin ilû ümmetin halet


66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

EN SON Olarak DEVRi ALA Duasini okuyoruz 3 defa Bütün Burclar bunu yapmali..Burdaki her Ayetin karisik olmasinin sebebi iSMi-AZAM bu duanin icinde gizli olmasi ve KADiR Gecesinde etkili RAHMET Kapilarina münaccat etmekti.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î Bismillâhi (Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî (Kefh/39)
3) Ve esbül aleyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î Veatesımû bihablîllâhi (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,aleyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î izz-î azamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi (Araf/26)
5) Ve eiznî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi (Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ aleyye Ahâzetuhû ğâşiyetün min azâbîllâh (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min abîdîke-zzâlimin el bâğine aleyye ve evânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme alâ semîhî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveten Femen yehdîyhî min badillâh (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîate mekr-îhîm vardudhûm annî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î Fe mâ kâne lehû min fietin yensurûnehû min dûnîllâh (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î Akbil velâ tehaf,inneke minelâminîne bi fadzlîllâhi (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû,velhamdülillâhi rabbil âlemîyn (Enam/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mümin,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î Lehümül büşrâ fil hayâtiddünyâ ve filâhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ Azîm,Yâ Muizzzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î izz-i azamet-î Ve lâ yahzünke kavlühüm,innel İzzete lillâhi (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hilat-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î Felemmâ raeynehû ekbernehû ve kataâne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi (Yusuf/31)
14) Ve elki Yâ Azîz,Yâ Vedûd,aleyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü ibâd-îke b-il mahabbeti ve-l meazzeti ve-l meveddeti min tatîf-î teltîf-î telîf-î Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh (Bakara/165)
15) Ve Azhir aleyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsârü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin alâl müminîne eizzetin alâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh (ÂL-î imrân/20)
17) Ve cemmilnî Yâ Bedîa-ssemâvati vel arz Yâ Zelcelâli vel ikrâmi bil fesâhati vel belâğeti vel berâti “Vehlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
18) Bi rikkat-î rafet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîdel betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyfül heybeti veşşiddeti vel kuvveti vel menati min besi ve ceberûtî izzeti “Ve mennasru illâ min indillâhi (Enfâl/10)
20) Ve edim aleyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcete meserreti “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâhâ/25-26)
21) Biletâifî avâtifi “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
22) Ve beşâirî Yevmeizin yefrehul müminûne bi nasrîllâh” (Rum/4,5)
23) Ve enzilillâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîyel îmâne vel itminâne vessekînete liekûne minellezîne âmenû Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikrîllâh” (Rad/ 28)
24) Ve efriğ aleyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarraü bi sebâti yakînî temkînî “Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâh (Bakara/249)
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vean yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû muakibâtün min beynî yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
27) Vensurnî Yâ nimel Mevlâ ve Yâ Nimennasîr,alâ adâî nasrellezî kîle lehû Etettehizünâ hüzûven kâle eûzu billâh” (Bakara/67)
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi teyîdî Nebiyyike Muhammedin Sallallahû Aleyhî ve Sellem el-mueyyedi bitazîzî tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren lituminû billâh” (Fetih/8-9)
29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi avâidi fevâidi Lev enzelnâ hazel Kurane ala cebelin lareeytehû hâşiaan mutesaddian min haşyetillâhi” (Haşr/21)
30) Ve emnin aleyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ Alîy,bilvilâyeti vel inâyeti verriâyeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâd-î imdâd-î Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâdeti vessiyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum inde Rasûlûllâh ve tub aleyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ellezîne İzâ fealü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfiruzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimetet takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu Aleyhi ve Selleme haysu kulte Fealem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husnî hâtımetennâcîne ver râcîne “Kul yâ ibâdiyellezîne esrefû alâ enfusihîm lâ taknetû min rahmetîllâh” (Zümer/53)
35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti adnın yuiddet lil muttekîn Davâhum fihâ subhânekellahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru davâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn” (Yunus/10)

SON DUA 13 defa Okumali etkili kilsin Duanizi
Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Âlâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran


Elmali Ali e-mail: elmaliali1981@gmail.com 
Twitter adresim : @RUHUAZAM2012
Facebook adresim: http://www.facebook.com/elmali.ali

13 Şubat 2016 Cumartesi

14.02.2016 SEVGİLİLER Gününe Çok özel ASTROLOJİ Burç yorumları Neler Getirecek..?ASTROLOJİ gücü ve dengeleri kendimizde göstermek için verilmiş bir Nimettir Yüce Rabbim tarafından. Kader ve Astroloji ayni kavramdadır..FAL ile alakası Yoktur ASTROLOJİ yolun ve amaçlarımıza ulaşabilmek için doğru yerde olmak ve güzelikleri yaşamak için vardır, doğru hakikati bilmediğimiz için ASTROLOJİ bi Fal yada şeytani inanç değildir Yüce RABBİMİN Kuran"da bize verdiği bir nevi Yol gösterendir tıpkı Hz.İDRİS a.s Peygamber gibi. Astroloji Sezgisel ve idrak Menfezlerimizi daha öz verili bir hale getirebilir. Astroloji Dünyası için Yeterki doğru Ebced hesabları ve Gezegenlerin Zaman dilimini iyi bilmek gerek ayrıca Astroloji yani SİMYA ve KEVKEP Yolunda yararlanmak gerek su gerçeği bilelim tıpkı GÜNEŞ“in AY ile beraber DÜNYA“ya verdiği Destek gibi...Ama Unutmayın Yıldızlar ve Gezegenleri bir İLAH amaçli Kullanmak değildir hedef onlardan Feyiz ve ilham almaktır..

Astroloji Burçlari 14.02.2016 Sevgililer gününde neler Getirecek?? Buyurun güzel Yıldızların Güzel Huzur verici Enerjileri..

Kitabımız El-Gayb (Allah"in bilinmeyen isimleri) Sipariş edin..

YENİ...YENİ..YENİ

Yeni çıkan KİTABIMIZI alın ASTROLOJİ ve DUA Sistemini içeriyor Herkes okumalı ve Evinde bulundurmalıdır (Allah'ın Bilinmeyen İsimleri El-Gayb)Sayfa Sayısı: 460

                                                                       Baskı Yılı: 2016


                                                                            Dili: Türkçe
                                                                    Yayınevi: Anatolia Kitap

                  LÜTFEN Twitter ve Facebook üzerinde Kitabin satiş linkini paylasın herkes bilmeli ve Okumalı

     Allah'ın Bilinmeyen İsimleri El-Gayb

        Nerde ve hangi Yayınevlerinde bulunur işte Adresleri:

Remzi Kitabevi mağazalarında "Allah'ın Bilinmeyen İsimleri El-Gayb" kitabı Armada (Ankara), Rumeli (İstanbul), Akmerkez (İstanbul), Suadiye (İstanbul), Kanyon (İstanbul), Konak Pier (İzmir), İstinye Migros (İstanbul), Akbatı (İstanbul), Zorlu Center (İstanbul) mağazalarımızda bulunmaktadır.

D&R Şubelerinde her noktasında Kitabi bulabilirsiniz eğer yoksa bile Şubeden sipariş verin..KOÇ Burcu (21 Mart-20 Nisan)


Bu Hafta size Güzelikler zuhur edecek Huzur verecek planlarınız aracılığıyla almak istediğiniz Ticari ve iŞ Kapıları uzun bir zaman sonra harika Yol açılımları olacak, ancak bazı ileri geri sorun yaratan dengesizlikleri sizin Ruhunuza ikna etmeniz gerekiyor. İyi bir niyet için daima Yüksek enerji dolu olun ve Size Çevrenizde destek gelecek önerilerinizi Dostlarınız ile paylaşın, yapıcı ve avantajlı bir Boyut sunmanız lazım kendinize Pozitif düşünce ile istediklerinize kavuşaçabileceksiniz özaman size güzel bir Banka Kredisi yolu açılabilir.Siz kendinize zarar eğilimi olacak tüm Negatiflerden uzak durmanız lazım bu Hafta Koç hayatında olmadık kadar Güzel ve olumlu haberler alacaksınız. Bu Hafta Aile ziyaretleriniz olacak belki bir Misafiriniz yolda size doğru gelecek bu nedenle Pozitif yolda uyanık kalmanız size daha iyi olacak, burada ne olursa olsun hedef olumlu kalmak ve size açılan Dost tekliflerini değerlendirmek lazımdır, tam dikkat etmeniz gereklidir AŞK durumlarında kavga edebilirsiniz bu yüzden ufak tartışmalara girmeyin sakin ha.Eğer seyahat edecek iseniz bi süre erteleyin bu Hafta size olumlu getirmeyecek Şeyhat değişimi.Acele edenin kendi Ruhsal durumunuzu incitecek kadar yakarsınız kendinizi Sabırlı olun Ama dikkatli olun her gelen Teklifleri değerlendirin! Eşiniz yada Sevgilinizin davranışlarına kafa yormayın ve olumlu düşünmekte fayda getirecek size Sevgi sabır yoludur ona zarar verirsen bilki kendinize büyük zarar vereceksiniz.Sağlık durumunuza çok dikkat edin bol bol Şifa dolu bitkisel Çayları tüketmekte yarar vardır.


Ugurlu Rakamlar:3-10-12-19-22-39
Ugurlu Günleri: Salı
Ugurlu Taşları:Akik
Kokusu: Gül ve PapatyaBOĞA Burcu (21 Nisan-21 Mayıs)

Bu Hafta ikili iLiŞKiLERDE eğer başarırsanız Harcama olayınızda kontrol altında olduğunu göz atın Maddi zarara gelebilirsiniz çok fazla açılmaya gerek yok. İyi planlama Bütçe için size yeterli finansal rezervleri olması lazım Yoksa Araba yada Ev Kredisi için sorun çıkabilir size ve Çevrede yada Ailede yardımcı olacaklar var sakin bu karara Hayır demeyin. Bu Hafta size iŞ Kapıları açılabilir ve basamakları yavaş yavaş tırmanmak için en iyi şansı bulacaksınız.Bu hafta gerçekten uzun bir konuşma için patronun alın karşınıza ve Yüksek Sadakatinizi sorgulatın Gelirinize zam isteyin! Sigara içiyorsanız uzak durun Hastalık kapabilir Kansere yol açabilirsiniz kendi Sağlık durumunuzu riske atmayın!Bu hafta tek tek sorunları çözmek için doğru bir Yola girmeniz lazım kendinizi güçlü görmek ve herşeye Pozitif bakmak lazımdır.Sizin bu hafta AŞK Olaylarınızda eğer genel olarak iyi bir tavır ve sabır gösterirseniz size karşı ilişki düzeniniz önemli ölçüde artar. Ayrıca fitness Spor salonlarında Fizik ve fazla Kilolarınızdan kurtulabilirsiniz ve buna inanın özaman Güzel bir Sağlık Vücudunuzun olduğunu göreceksiniz. Sizin Aile yapınızda Kavgacı ruhunuz olduğu için özellikle Eşiniz yada Sevdiğinizi çok büyük çatışmalar içine girebilir Kalb kırabilirsiniz. Kolay olmasa da mümkün olduğu kadar Sevgi atmosferin yeniden kararmamış olmasını engelleyin, sonra bir tartışmaya girmeyin Pozitif Uygulaması yapın.

Uğurlu Rakamlar: 8-15-20-21-29-44
Uğurlu Günleri:Cuma
Uğurlu Taşları:Elmas
Kokusu: Lavanta ve Leylak
İKİZLER Burcu ( 22 Mayıs- 21 Haziran)

Bu Hafta size güzel yolar açılacak ve eğer bu iyi Yoları açmak sonuna ulaşmak istiyorsanız sadece inancınızı yetmeyin Pozitif olun özaman herşey ayaklarınıza gelecektir.Bu hafta iŞ ve TiCARET Kapılarınız devam edecek bolluk dönemine gireceksiniz İş atmosferi olumsuzluklar olabilir Patronun çünkü şirketin yapılanması değişime gidebilir umutsuzluk çelişkili talimatlar vererek sizi üzebilir unutmayın ve üzülmeyin çok kısa bir zaman içinde herşey düzelecek siz Kazanacaksınız ve devamında daha farklı iŞ Kapıları gelecek Mutlu olacak bolluk bereket zuhur edecek, kötü olarak Negatif ne gelirse gelsin Sabır etmek ve Savaşmak lazımdır. Bu hafta düşünmesi gereken 2 olayınız olacak uzatmadan resti çekin ve yolunuza devam edin korkmayın sonrası size Harikalar getirecektir.Bu hafta özellikle kendi Vücudunuz için dikkat edin aşırı Yağlı yemekler yemek size zarar verecektir ve Kilo verme fırsatını bulun bu dönem size güzel egsersiz yapmanız tam fırsatı olacaktır. Siz İyice kendinizi kontrol ettirmek için zaman bırakın Ruhsal yapınıza Muhasebe edin sorgulatın Yanlışların cevabını alacaksınız benliğinizde. Bu hafta Yıldız Haritasında çok olumlu olacağını işaret ediyor İkizler Burcu için. Bu hafta Aşk hayatı çok güzel olacak en güzel teklifler ve yenilikle sizi bekliyor sadece Acele ve Fevri davranmak size zarar verir diye uyarması bizden, bu duygusallık ve tutku hırsını bırakın mesafeli olun özaman Sevdiğiniz size bağlanacaktır. Bu hafta Egonuza biraz ayar verin ve seyahate çıkmak için geç değil fazla beklemeyin Şehir dışına çıkın!

Uğurlu Rakamlar: 1-24-27-29-43-44
Uğurlu Günleri: Çarşamba
Uğurlu Taşları:Garnet
Kokusu: Miski Amber ve Armani AquaYENGEÇ Burcu (22 Haziran-22Temmuz)

Bu Hafta size Gezegenler harikalar ve yüksek Enerjiler verecektir Yengeç burçların yaratıcı potansiyellerini en üst noktada olduğunu göreceksiniz, ancak uygulamada başarısız yada gereksizlikleri görmemezlikten gelin özaman Harikalar sizi bulacak Güzelikler Enerji alemine gireceksiniz Sınırlı veya gergin olmaya gerek yok ancak fikirlerinizi devreye sokmanın tam zamanı hayata Pozitif yolları ile bakmak güzel olacak.Bu hafta Sağlık için çok endişe etmeyin zihnde ve yüksek enerji Vücud yapınız ile duvarları bile yıkacak kudrete sahibsiniz, birkaç seçeneğiniz açık olacak Araba yada Ev almak için Maddi durumlarınız düzelecek .Size 2 güzel iŞ Kapısı açılacak ve 1 yerle anlaşacaksınız ayrıca sonrasında kendi kendinize iyi hissediyorum kendimi diye Enerjisel düşünce için Pozitif olacaksınız.Bu hafta Sağlık durumu için Stres şu anda size fayda vermeyecek 1 Uzun yolunuz olacak sonra kararları değiştireceksiniz herşey güzel olacak.Bu hafta Aşk hayatındaki bir eksikliği hakkında şikayet edeceksiniz çünkü aldatma ve dedikodu olacak ama kafanızı takmayın geri düzelecek bu tatsızlıklar. Siz güçlü olmayı bilin ve Ailece bir davete katılabilir Mutlu olacaksınız, daima Dostlarınıza paylaştığınız fikirlerden yön bulacaksınız, hayal dünyasında çıkın size hiçbir fayda vermez.

Uğurlu Rakamlar: 24-25-27-30-38-42
Uğurlu Günleri: Pazartesi
Uğurlu Taşları:Kuvars
Kokusu: Leylak ve AmbarASLAN Burcu (23 Temmuz-23 Ağustos)

Bu Hafta sizin için eğlenceli hale gelecek Haberler alacaksınız fakat taviz vermeyin ve sabırlı olunki başarıyı elde edin, ama yine umutsuzluk içine girmeye gerekmiyor çünkü sizinle uğraşmak isteyenler olacaktır.Bu hafta iŞ yerinde doğrudan patronla konuşmanız lazım sanırım sizi Mutsuz edecek ortam veya negatif enerji olacak tedbiri almak güzeldir.Çevrenize ve Dostlarınıza sizin durumunuzu açıklamanız gerek daha hızlı yol almanız için, sizde ciddi bir iş değişikliği olacaktır, ancak o zaman işinizi durumu özellikle olağanüstü kavgacı ya da çok kötü negatiflik olmadan düzelecek ve Huzur gelecek Hanenize.Sağlık durumunuza dikkat edin Uyku rahatsızlıkları uzun vadede kendini hiss etirecektir. Olağanüstü bir mükemmellik sizin üzerinizde olacaktır bu hafta Spor yapmanın zamanı hem fazla kilo ve egzersizlik dönemidir çünkü ılımlı egzersiz çok iyi gelecektir size.Bu hafta heycan verici Aşk teklifler ve kırık olan kalpler düzelecek Pozitif olun oyun sizin tarafınızdan kazanılacaktır. Şu anda sadece hayal etmek değil gerçekleştirmenin zamanı Ev yada Araba değişimi vakti olacaktır. Ailenize misafir gelecek ve siz kısa bir Yolculuk yapacaksınız.

Uğurlu Rakamlar: 4-9-13-14-20-32
Uğurlu Günleri: Pazar
Uğurlu Taşları:Zümrüt ve Zafir
Kokusu: Lavanta ve Mentol

BAŞAK Burcu (24 Ağustos-22 Eylül)

Bu hafta iş hayatınızda iş arkadaşları ve patronla çalışma atmosferi en uygun zaman dilimine girecek, siz güvenin kendinize yaptığınız meslek yada görevinize saygı gösterilecektir.Artık geride kalmış ufak tefek Hastalıkları geçmişe atma zamanı geldi ve kendinizi biraz dinlenmek için Tenniz veya Aerobic yapmaya adamanız lazım, size karşı sevgi ve saygı günleri olacaktır çevrenizde,ayrıca meslektaşlarınız ile özel bir gezi yapabilirsiniz fakat çok yorgun olmayın ruhsal yapınıza çok yükleniyorsunuz.Bu hafta enerji dolu olun ve sanki ağaçları söküp atacak kadar Kudretli olacaksınız. Pek fazla kimseye güvenmeyin herkese açılmayın çünkü Nazar ve Göz değebilir rahatlıklar Ruhsal durumunuzu etkileyecektir yabancı gözler.Bu hafta Aileniz ile bir kaç gün tatil veya Mülkiyet Kredisi çekebilirsiniz uygun olacaktır ayrıca sevecen ve sevgi dolu Enerji boyutu sizi saracak neyi seçerseniz seçin sizi pozitif Yola götürecektir sadece olumlu düşünmek fayda getirir size.Sizin Aşk ilişkiniz eksik yada vesvese ile son buluyor ama buna engel olabilirsiniz içinizdeki Negatif yolu yok edebilir kendinizi rahat bir düşünce ile belli bir Aşk yoluna koyabilirsiniz, biraz sıkılmış olacaksınız kavgalar yüzünden ama yine barışacaksınız Sevdiğiniz ile çünkü Partneriniz ile tatil planlama yapacaksınız.

Uğurlu Rakamlar: 11-19-21-26-42-46
Uğurlu Günleri: Çarşamba
Uğurlu Taşları:Peridot ve Yakut
Kokusu: Manolya ve Gül

TERAZİ Burcu (23 Eylül-23 Ekim)

Bu hafta artık iŞ Hayatınızda eski haftalarda ufak tefek sorunlarınız hal olacak ve negatif kargaşalar bittecek sadece yapacağınız olaylarınızı dillendirmeyin bu sizin için daha Hayırlıdır.Bu hafta uzun bir nefes alın ve zor bir Kredi başvurusu olacak sizin için uygun zamanı olacaktır bir yerle değil çok yerle temas haline geçmek uygun olacaktır.Bu hafta Ailenizde huzur ve sevgi hakim olacaktır yeni bir Söz yada Nisan olayı olabilir ayrıca uzun yola çıkabilirsiniz hazır olun.Size bu hafta Ruh yapınızdaki kalbin üzerinde sanki Huzur veren bir Enerji gelecek ve yeniden doğmuş gibi fırsatlar gelecektir!Bu hafta AŞK Hayatınızda şikayetçi olmayın Yıldız düşüklüğü yüzünden bazı gecikmeler ve ufak tartışmalar olabilir ama pes etmeyin siz kazanacaksınız o sevecen ve sevgi dolu AŞK Tilsiminiz yükselecektir birlikte bir tatil planlama yapacak ve mutlu olacaksınız.

Uğurlu Rakamlar:7-16-32-36-39-42
Uğurlu Günleri: Cuma
Uğurlu Taşları:Opal ve Topaz
Kokusu: Zambak ve Hacerul-Esved

AKREP Burcu (24 Ekim-22 Kasım)

İşyerinde bu hafta uyum için Sizin büyük dönüm noktanız olacaktır artık kararlarınızı vermek için kendinize Güvenin ve korkularınızı atın kimseye minet etmeyin siz güçlüsünüz bir Akrep olarak. Ancak, bu hafta başlarında meslektaşları ile anlaşmazlıklar kavgalara tırmandırmaya ve beklenmedik kaos çapraz enerjiye yakalanmak zorunda kalmayın tartışma yerinde uzak durunki siz kazanın ve herkes size gıpta ile bakmalı.Bu hafta yoğun bir Araba Kredisi ve Mülkiyet arzusu olabilir ama bunu ertelemek lazımdır yoksa zararı çekecek ve pişman olacaksınız.Sağlık durumunuza gelince pozitif olmak ve mutlu olmak lazımdır çünkü Yüksek enerjiye sahip bir Akrep asla negatifi kabullenmez ne olursa olsun Sabır yolunu terk etmeyin güçlü olun Düşmanlarınız size gülmesin.Siz bu hafta seyahat edecek iseniz erteleyin bi başka haftaya kalsın daha Hayırlı olacaktır bu sizin için.Bu hafta AŞK hayatınızda çok teklifler gelecek ve çok sevileceksiniz dikkat edin Nazar ve Göze geleceksiniz ufak bir rahatsızlık geçirebilirsiniz sakın Ruhunuza fazla yüklenmeyin eğer AŞK Partnerinizi her adımda izlemek istiyorsanız bu Evhamlı düşünceleri bırakın Şüpheli olmayın yoksa kendi kendinizi vuracak hale gelirsiniz.Aile ortamında Huzur ve Mutluluk hakim olacaktır size gelecek 2 Haber mutlu edecektir Akrepler hazır olmalı.


Uğurlu Rakamlar:14-21-22-34-35-48
Uğurlu Günleri: Salı
Uğurlu Taşları: Ay Taşı ve Akık
Kokusu: Aqua di Gio ve Fahrenheit


YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bu haftanın ilk yarısında iş kapıları açılabilir sizin suan bulunduğunuz herşey değişebilir yinede tedbirli olun bir işi hal etmeden diğerine geçmek büyük hata yapmış olursunuz.Size kendi işinizi kurmak için Maddi bir destek gelebilir Çevrenizde yada Ailenizde bu fırsatı kaçırmayın ve korkmayın içinizdeki Vesvese yapınızı bırakın güvenin artık İnsanlara. Dikkat edin Sağlık durumunuzu tehlikeye atacaksınız Uyku problemi tutabilir ve Saçlarınız dökülebilir fazla stress ve düşünmek YAY Burcu için pek sağlıklı değildir.Bu hafta Aşk ilişkiniz biraz soğuk rüzgarlar esebilir aldırış etmeyin ve asla başka Şahıslara güvenmeyin kuru laf kalabalığı sizin sonunuzu hazırlayabilir, sizin ilişkinizi bozacak Düşmanlar olabilir dikkatli olun ve dillendirmeyin güzelim Sevgi dolu yuvanızı.Maddi ve Manevi bir destek gelebilir Ailenizde bir değişime gideceksiniz büyük Karar alacaksınız bu alınacak güzel karar size harika bir gelecek sağlayacaktır.


Uğurlu Rakamlar:2-3-12-25-29-35
Uğurlu Günleri: Perşembe
Uğurlu Taşları: Ametist ve Aquamarine
Kokusu: Coco Madmoisell ve Kenzo Flor

OĞLAK Burcu (22 Aralık-20 Ocak)

Bu hafta sizin meslekte başarılı olmanız için büyük bir karar almanız gerekiyor çünkü bir deneyim için size başka yerden iŞ teklifi gelecek ve kararsız kalacaksınız işte özaman o kararı doğru vermeniz lazımdır. Sağlık durumunuza dikkat etmeniz gerekir Omuz ve Bacak kaslarda bir gerginlik yada Romantizma görülebilir bu yüzden Sauna ve Masaj ziyareti ile bir Spa size fayda verecektir.Siz ve Aileniz kendinize güvenli projeler ve büyük miktarda yatırım yapmak için güzel fikirler hazırlayacaksınız ve Kredi çekebilecek döneme giriyorsunuz! Yakında pişman olabilirsin geçmişinizde bazı yaptığınız hatalar yüzünden ama bunlara takılmak önemli değil esas ders çıkartmaktır gerçekler.Bu hafta AŞK Hayatınızda size çok rahatsız edici dedikodular gelebilir bunlara kulak asmayın ve Sevdiğinizi asla uzmeyin aranızı bozacak kara yılanlar çıkabilir, bir arkadaşının davranışı sizi üzecek.Eğer sabır içinde beklerseniz güvendiğiniz biriyle yeni bir dostluk kurabileceksiniz bu sizi farklı Rizzik ve Maddi kapılara götürecek sevineceksiniz, o size önemli ölçüde destek verecektir bu zor döneminizde.


Uğurlu Rakamlar:4-5-7-17-23-45
Uğurlu Günleri: Cumartesi
Uğurlu Taşları: Kehribar ve Onyx
Kokusu:Kamelya Fulya

KOVA Burcu (21 Ocak-18 Şubat )

Bir Kova olarak bu hafta bir sürü iŞ Teklifi ve Kapıları var çünkü kapalı yolların açılması ile sevinecek ve mutluluk göz yaşı dökeceksiniz.Sağlık durumunuz için farklı bi rahatsızlık bulacak sizi Vesvese ve Beyniniz yorulacak buda sizin kariyerinizi sarsacak dikkat edin, ancak profesyonel bir KOVA her ortamda yararlı ve güçlü olmalı ama onun bunun sözü ile değil kendi gözünüz ile görmediğiniz olaylara ne Vesvese nede Beyninizi yörün.Bu hafta Aile meclisinde güzel ve olumlu Kararlar çıkacak ne istediğinizi iyice düşünün sonra üzülmeyin kararlarınızı acele vermeyin Sabırlı olun daha hayırlı olacak bu sizin için.Bu hafta Yeni Dostluklar edinebilir ve güzel Dostlukların başlangıcı sonra, aşk hayatı gerçekten güzelikler ve pozitiflik getirecek Nazara dikkat edin yanı Romantik anlar için bol zaman geliyor. Bu hafta size sevginin sembolü Güneşi gülecek ve mutlu bereket getirecek sonrası Huzur olacaktır.

Uğurlu Rakamlar:10-18-23-40-41-49
Uğurlu Günleri: Cumartesi
Uğurlu Taşları: Topaz ve Ametist
Kokusu:Zambak ve Misk

BALIK Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Bu hafta sizi bir meslektaşınız destek verecek ve olumlu ortamlar oluşacak beraberinde Yükselmeler olacak iŞ Yerinde daha sonrası Maddiyat düzelmesi olacak Huzur Ruzgarlar sizi bulacak ve mest olacaksınız.Çok fazla Stresse boğulmuş iş görünürde olmayın arada bir kendi Sağlık durumunuzu göz önünde bulundurmak fayda verecektir çünkü Tansyon ve Bas dönmesi gelebilir dikkat etmezseniz eğer. Sizin Aileniz ile umutsuzca baktığınız bazı olaylarınız çok hızlı şekilde olumlu olacak ve mutluluktan ağlayacaksınız, uzaktan bir Misafiriniz gelecek ona iyi bakın sonrası güzel olacak.Bu hafta eğer düzenli olarak Kavgaları ve Küsmeleri bırakmazsanız bunun bedelini ağır ödersiniz sonrada üzülürsünüz, sizin için Aşk ve tutku daha yeni başlayacaktır Saygı ve Sevgi dolu günler yakındır Sabırlı olun Hiddetle bir yere varamazsınız.iKiLi ilişkilerde daima dikkatli olun kimseye güvenmeyin sırr“i açıklamayın sonrada üzülür ve yıkılırsınız ve bunalmiş bir yapıya bürünürsünüz ve hatta belki de ayrılık sonrası Depresyona girebilirsiniz tüm bunlar olmaması için herşeyin vaktini bekleyin ve sabırlı olun Kavgacı ve Hiddetçi Ruh yapınızı bırakın çünkü Evlilik var yakında.

Uğurlu Rakamlar:11-12-15-17-19-30
Uğurlu Günleri: Perşembe
Uğurlu Taşları:Akık ve Elmas
Kokusu:Leylak ve Gül


BÜTÜN KİTAPEVLERİNDE bulabileceğiniz Yeni KİTAPLARIM Hafızalar yenilenecek...Bilmediklerinizi öğreneceksınız..!