22 Temmuz 2014 Salı

Kadir Gecesi için Özel 12 Burç Duaları 23.07.2014 - 30.07.2014

Kadir Gecesi için Özel 12 Burç Duaları 23.07.2014 - 30.07.2014 ..

    Kadir Gecesi Burclar Özel
                                                  Kandiliniz Mübarek Olsun

Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır: 
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?  Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.  O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar." 
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:
"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." 
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmekDin adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir. 
Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. bu ihitimalden dolayı:
"Her geceyi kadir bil, her gördüğünü Hızır bil" denilmiştir.


YENi...YENi..YENi SiZLERE GÜZEL TASAVVUF VE HARiKA YENi KiTABiMi TANISTIRMAK iSTiYORUM BÜTÜN D&R MAGAZALARINDA VE REMZi KiTAPEVLERINDE HEMEN SIPARIS VEREBILIRSINIZ:

Bugece Allah Celle Celaluhu Niyaz etmenin Yolu su sekildedir:

Allahım senı tüm eksık sıfatlardan tenzıh ederım sen birsin teksın Alemlerın Rabbısın Ey sebeplerin sebebi Rahman ve Rahim olan ALLAH“im,
Ey kapıları açan Ya Rab,Ey sesleri duyan Ya Rab,Ey duaları kabul eden Ya Rab,
Ey ihtiyaçları gideren Ya Rab.Beni ikramınla zenginleştir ki başkasına muhtaç olmayayım Ya Rab!
Bu okuduklarımdan hasıl olan sevabı bilhassa Peygamber Efendimizin Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v) mübarek ruhu şeriflerine ve onun Ehlibeytine olsun, Enbiya ve Evliyarin da ruhlarına ve Tüm Dostlarimi koru Ya Rab bana senin yolunda ilerliyecek güç isterim bana senın yolunda ilerlemem icin yardımcılar ver katindan senin ol dedigin vakit hemen hersey olur senin Rızan ve yardimin olmadan hic bisey yürümez senin istegin olmadan ben hic birsey yapamam aciz kuluna yardim eyle Ya Rab bana bu gucu bana istediklerimi verecek yanlizca sensin Ey A“la olan sana sükürler olsun Ey Vedud olan sana Hamd olsun Ey Rahman ve Rahim olan Sana sigindim Ya Rahi Hakikat senin Ey Alemlerin sahibi ALLAH“im..

Ardindan AYETEL-KüRSi Okuyoruz:

Allahü lâilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm..

(24 defa) Oku ve iki avucumuza üfürüp Vucudumuzu ve Yüzümüzü mesh edelim Zikire baslamadan önce!!

Ardindan SALAVAT Okuyoruz:

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

Ve bugece MELEKLERIN Rahmetine kavusmak icin 7 defa su Duayi okuyoruz:

Allâhümme inni es'elüke yâ rahmânü yâ rahıymü ve yâ cârel müste'cirine ve yâ emânel hâîfine ve yâ ımâde men lâ ımâde lehü ve yâ senede men lâ senede lehü ve yâ zuhra men lâ zuhra lehü ve yâ hırzet duafâi ve yâ aziymer racâi ve yâ münkızel helkâ ve münciyel ğarkâ ve yâ muhsinü ve yâ mücemmilü ve yâ mün,ımü ve yâ müfaddılü ve yâ aziyzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dav,ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nürül kameri yâ allâhü yâ allâhü lâ şerike leh*Es,elüke en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli muhammetKADiR Gecesi Özel KOÇ Burcu (21 Mart-20 Nisan)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

110 defa YA ALiYYU Celle Celaluhu

245 defa YA HAKiMU Celle Celaluhu

899 defa YA MUGNiYYU Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.


101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi Özel BOĞA Burcu (21 Nisan-21 Mayıs)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

788 defa YA MUHYi Celle Celaluhu

345 defa YA REZZAK Celle Celaluhu

499 defa YA MUSAVViR Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


7 defa EVLiYALAR Duasi:

Bismillahirrahmanirrahiym*Allahümme inni es’elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya zel celali vel ikram. Ya hayyü ya kayyumu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimiyn. Allahümme inni es’elüke bi enni eşhedü enneke entallahü la ilahe illa entel ehadüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad. Elif lam mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahıdun la ilahe illa hüver rahmanür rahıym. Ya zel celali vel ikram. Ya erhamer rahımiyn. Allahümme inni es’elüke bi enneke entallahü la ilahe illa entel vahıdül ehadül ferdüs samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. La ilahe illallahü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym. Es’elüke bismikel eazzil ecellil ekram. Rabbi rabbi rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Elhamdü lillahi ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

KADiR Gecesi Özel İKİZLER Burcu ( 22 Mayıs- 21 Haziran)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

181 defa YA FEAL Celle Celaluhu

299 defa YA MUHEYMiN Celle Celaluhu

485 defa YA HALLAK Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi Özel YENGEÇ Burcu (22 Haziran-22Temmuz)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

355 defa YA MUKKTEDiR Celle Celaluhu

899 defa YA VEDUD Celle Celaluhu

180 defa YA KUDDUS Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa iSMi-AZAM Duasi:

Bismillahirrahmanirrahim
hüvallahüllezi la ilahe illa hü alimülğaybi veşşehadeh hüverrahmanürrahim.
hüvallahüllezi la ilahe illa hü elmelikül kuddüsüsselamül mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir sübhanallahi amma yüşrikün.
hüvallahül halikül bariül musavviru lehül esmaülhüsna yüsebbihü lehü ma fissemavati vel ard. Ve hüvel azizül-hakim.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel ASLAN Burcu (23 Temmuz-23 Ağustos)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

455 defa YA VALiYYU Celle Celaluhu

677 defa AliM Celle Celaluhu

1050 defa YA ZüL CELALi VEL iKRAM

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa HiZiR Bereket ve Kismet Duasi:

Ya müsebbil esbab ,Ya müffettihel ebvab,
Ya samiel esvat,Ya mücibet deavat,Ya kadiyel hacat,
Ekfini bi helalikee an heramilke.Ve eğnini bi fedlike emmen sivake
Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi
ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.Yuliculleyle fiynnehari
ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi Özel BAŞAK Burcu (24 Ağustos-22 Eylül)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

1000 defa YA ALLAH Celle Celaluhu

488 defa YA NAFiYYU Celle Celaluhu

299 defa YA NAKiYYU Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM


66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa NADü ALLEYE Duasi

Nadü¨Aliyyen mazharu’l-acayib tecidhü avnen leke fin-nevaib külli
hemmin ve gammin se-yencelì bi-nüri azametike Ya Allah Ya Allah Ya Allah ve bi.Nüri nübüvvetike Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed ve bi-nüri Velayetike
Ya Ali Ya Ali Ya Ali edriknì Ya ebal-Hasan edriknì Ya ebal-Hüseyin Hadìcetü’l-
Kübra Fatimatü’z-Zehra bi-Hakki arşin ve kürsin levhin ve kalemin kuvvet kudret
Nur-ı ziya La feta illa Alì La seyfe illa Zülfikar salavat-ı şerìf masum-ı pak düvazdeh
imam salavatullahi aleyhim ecmaìn...
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel TERAZİ Burcu (23 Eylül-23 Ekim)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

190 defa YA MELiKUL KUDDüS

688 defa YA MUKSiT Celle Celaluhu

988 defa YA HABiR Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


40 defa HUVEL-AZAM Duasi:

Bismillāhirahmānirahīm

Huvallahul halikul – bariul-musavviru lehul'esma ulhusna yusebbihu lehuma fissemavati velardı. Ve huvel'azizulhakimu. Sebbe halillahi ma fissemâvâti velardı ve huvel'azizulhakimu. Lehu mulkussemavati velardı yuhiy ve yumitu ve huve 'alâ külli şey'in kadir. Huvel'evvelu vel'âhıru vezzâhiru velbâtınu ve huve bikülli şey'in 'aliym. Huvelleziy halekassemâvâti vel'arda fiy sitteti eyyâmin sümmestevâ 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu filardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu minessemâi ve mâ ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne mâ küntüm vallâhu bimâ ta'melûne basıyr. Lehu mülküsseâvâti vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri Habirul Alim...

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

KADiR Gecesi Özel AKREP Burcu (24 Ekim-22 Kasım)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimizi kabul eyle bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

1000 defa YA HABiR Celle Celaluhu

455 defa YA MUSAVViR Celle Celaluhu

799 defa YA ALLAMEL GUYUB

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


100 defa iSMi-AZAM Duasi:

Bismillāhirahmānirahīm
inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun Ya Latifhu
hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun Ya Fettahu
lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun Ya Ganiu
selâmün kavlen min rabbin rahiym Ya Mugniu
Hüver Rahmanirahim Ya Sin Ya Sin Ya Sin..

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel YAY Burcu (23 Kasım-21 Aralık)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

289 defa YA RAHMAN Celle Celaluhu

555 defa YA RAUF Celle Celaluhu

1000 defa YA HAYYUM YA KAYYUM

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


40 defa Fatihatul Aliye Duasi


Bismillāhirrahmānirrahīm
Ya Allahu Ya Hu Ya Alim
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Ya Fettah Ya Rezzaku Ya Daar
Errahmânir'rahim.
La Havle vella Kuvvete ilahi bilah
Mâliki yevmiddin.
Ya Muheyminu Ya Habiru Ya Musavviru
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
Ya Latifu Ya Azimu Ya Nurul Kuddüs
İhdinas sırâtel müstakîm.
Subbuhun Kuddüs Rabul Melaketi Verruh
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi
Ya Deyannel Ya Settar Ya RahmanuRahim
aleyhim ve lad dâllîn.

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..
KADiR Gecesi özel OĞLAK Burcu (22 Aralık-20 Ocak)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

245 defa YA MUHEYMiN Celle Celaluhu

745 defa YA BEDiU ALLAMEL GUYUB

888 defa YA ALiYYU Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa Veddua Duasi

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha.Velleyli iza seca.Ma veddeake Rabbüke ve makala.Ve lel'Ahıretü hayrün leke minelula.Ve lesevfe yutıyke Rabbüke feterda.Elem yecidke yetiymen feava.Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke 'ailen feağna.Femmel yetiyme fela takher.Ve emmessaile fela tenher.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.Ya Latif
Allahüme inni eselüke bihakki nebiyyike muhammedin sallakkahu teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis suretis serifeti en takdi haceti bilutfike ve bifazlike ya Allahu Ya Allahu Ya Allahu Yasin Yasin Yasin Yasin Ya Gani Ya Mugni Ya Vali Ya Vali Ya Vali...


66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel KOVA Burcu (21 Ocak-18 Şubat )

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku


Bismillahirrahmanirrahim

344 defa YA KADiR Celle Celaluhu

645 defa RAFiYYUKE Celle Celaluhu

1080 defa YA ZAHiR Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


24 defa Sekine Duasi

Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber Allahüekber
Bismillahirrahmanirrahiym
Ferdun hayyun kayyumun hakemün adlün kuddusun Seyecalüllahü bade üsri yusra ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum Ve innellahe biküm le raufur rahiym İnnellahe kane tevvaben rahiym İnnellahe kane ğafuran rahiym* Fe innellahe kane afüvven kadir* İnnellahe kane semian basiyr* İnnellahe kane aliymen hakiym* İnnellahe kane aleyküm rakiyb* İnne fetehna leke fethan mübiyna* Ve yensürakellahü nasran aziyze* İnne hizbellahi hümül ğalibun* İnnellahe hüvel kaviyyul aziyz* İnnellahe hüvel ğaniyyul hamiyd* Hasbiyellahu la ilahe illa hu* Hasbünellahu ve ni’mel vekiyl* La yahzünühümül fezaül ekber* İyyake na’budü ve iyyake nestain* Velhamdü lillahi rabbil alemiyn..

66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..KADiR Gecesi Özel BALIK Burcu (19 Şubat-20 Mart)

“Allah‟ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et,beni güçlendir,zayıflığımı ortadan kaldır, bana afiyet ver, beni rızıklandır ve beni yücelt.” “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım..Bütün Dualarimiyi kabul eyleye bize Yardimci olarak Hidayetcini gönder..”12 defa Oku

Bismillahirrahmanirrahim

675 defa YA KAViYYU Celle Celaluhu

488 defa YA BASiR Celle Celaluhu

677 defa YA FEAL Celle Celaluhu

66 defa YA ALLAHU YA HU

10 defa ESTAGFURULLAH

10 defa ALLAHUEKBER

10 defa LA iLAHE iLLALLAH MUHAMMEDEN RESULALLAH ALLiYEN VELiYULLAH

10 defa ALLAHüMME SALLi ALA NEBiYYiN HULiKA MiNEN NURi VE HüVE NUR

95 defa BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM FERDUN HAYYUN KAYYUMUN HAKEMUN ADLUN KUDDUSUN ALLAHU BiN NASi LE RAUFUN RAHiM

66 defa Ya Allamel Gaybi Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve imanen.

101 defa FATiHATUL KiTAB Okuyoruz:
Bismillāhirrahmānirrahīm
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
Errahmânir'rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na'budü ve iyyâke nesta'în.
İhdinas sırâtel müstakîm.
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lad dâllîn.
Allahümme emidduni bi huddami Fatihatul Kitab


12 defa Celcelutiye Duasi

Bede'tü bibismillahi ruhi bihi nehtedet ila kesfi esrarin bibatinihi intavet
Ve salleytü fişşani ala hayrü halkihi Muahmmedin men zahaddalalete velğalet
Ilahi lekad aksemtü biismike daiyen Biacin ehvecin celcelutin helhelet Efizli min’el envari ya rabbi feyzuhü Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat Linuhyi hayătel kalbi min densin feyzuhü Biqayyumin kămessirru fiyhi feeşrekat Ve subbe ală kalbi şeăbiybe rahmetin Bihikmeti mevlănel aziymi binăalet Fesübhăneke Allahümme yă hayre hălikin
Veya hayre hallăkin ve ekreme ben beat Tübelliğuni kasdi ve küllü măribi Binuri senail ismi verruhi kad alet ifdi li minel envâri feyzate menzilin
Aleyye ve ahyâ meyyiti kalbi bağlemehet Elâ ve elbisni heybeten ve celâleten
Ve feffe yedel a’dâi anni bitaytağat Ela vahcubnî min adüvvin ve hâsidin
Bi hakkı şemâhın eşbehin selemet semet Elâ vakdi yâ rabbâhü binnuri hâcetî Ve yessir ümurî ba’de usrin kad inkadat Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin
Bineassin hakîmin katiussirri esbelet Ve selleme bibahrin va’tini hayre berrihâ
Vesbel aleyyessetre ve esfi minel ğalet.Ve asmim ve ebkim sümme a’mâ adüvünâ
Vâharesi yâ zelcelâli bihavsemet Ve fî havsem mea devsem ve berasem Tehasnet bil’ismi aziymi minel ğalet Ve allefi kulûbel âlemiyne biesrihâ
Aleyye ve elbisnîl kabûle bişelhemet Ve âhrisni ya zelcelâli bikâfi kemen Ve besrin ümûri bihurmeti taytağat Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bifazli men ileyhi sehat daben elfelâti ve şettet
Ve bârik lenâ Allahümme fî külli kesbenâ Ve halle ukûdel usri ya yûhirtecet
Feyâhü ve yâyûhü ve yâ hayre bâriin Ve yâ men lenel erzâke min cûdihi nümet. Nerüddü bikel a’dâe ve seyyidî Ve bil’ismi nermiyhim minel büdi bişşetet
Feente ricaî ya ilâhi ve seyyidî Fekul limîmil ceysi in rame bî ğalet
Feyâ hayre mes’ûlün ve ekrim men atâ Veya hayre me’mûlin ilû ümmetin halet


66 defa  Allahumme Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Ehlibeyti Muhammed..

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

EN SON Olarak DEVRi ALA Duasini okuyoruz 3 defa Bütün Burclar bunu yapmali..Burdaki her Ayetin karisik olmasinin sebebi iSMi-AZAM bu duanin icinde gizli olmasi ve KADiR Gecesinde etkili RAHMET Kapilarina münaccat etmekti.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1) Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î Bismillâhi (Fatiha/1)
2) Ve adhilnî Yâ Evvelû,Yâ Ahirû,meknû el ğayb-î sırr-ı dâiret-î kenz-î Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî (Kefh/39)
3) Ve esbül aleyye Yâ Halîmü,Yâ Settâru,kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î Veatesımû bihablîllâhi (Alî imrân/103)
4) Vebnî Yâ Muhîtû,Yâ Kâdirû,aleyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î izz-î azamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min âyâtîllâhi (Araf/26)
5) Ve eiznî Yâ Rakıbû,Yâ Mucîba,vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî,ve dârî,fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi (Bakara/102)
6) Ve kınî Yâ Mâniû,Yâ Nafiû,bi âyatike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârin biğâ aleyye Ahâzetuhû ğâşiyetün min azâbîllâh (Yusuf/107)
7) Ve neccinî Yâ Muzill,Yâ Muntekim,min abîdîke-zzâlimin el bâğine aleyye ve evânîhîm fe in hemme lî ahadun minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme alâ semîhî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî ğişâveten Femen yehdîyhî min badillâh (Casiye/23)
8) Vekfinî Yâ Kâbiz,Yâ Kahhâr,hadîate mekr-îhîm vardudhûm annî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î Fe mâ kâne lehû min fietin yensurûnehû min dûnîllâh (Kasas/81)
9) Veeziknî Yâ Subbûh,Yâ Kuudûs,lezzet-e münâcât-î Akbil velâ tehaf,inneke minelâminîne bi fadzlîllâhi (Kasas/31)
10) Ve ezikhûn Yâ Dârr,Yâ Mumît,nikâl-u vebâl-î zevâl-î Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû,velhamdülillâhi rabbil âlemîyn (Enam/45)
11) Ve eminnî Yâ Selâm,Yâ Mümin,savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î Lehümül büşrâ fil hayâtiddünyâ ve filâhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh (Yunus/64)
12) Ve tevvicnî Yâ Azîm,Yâ Muizzzu,bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î izz-i azamet-î Ve lâ yahzünke kavlühüm,innel İzzete lillâhi (Yunus/65)
13) Ve elbisnî Yâ Celîl,Yâ Kebir,hilat-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î Felemmâ raeynehû ekbernehû ve kataâne eydiyehünne ve kulne hâşa lillâhi (Yusuf/31)
14) Ve elki Yâ Azîz,Yâ Vedûd,aleyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bîhâ kulûb-ü ibâd-îke b-il mahabbeti ve-l meazzeti ve-l meveddeti min tatîf-î teltîf-î telîf-î Yühibbûnehüm kehubbîllâh,vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh (Bakara/165)
15) Ve Azhir aleyye Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınu,âsârü esrâr-i envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin alâl müminîne eizzetin alâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâhi (Maide/45)
16) Ve veccih Allahümme Yâ Samed,Yâ Nûr,vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye lillâh (ÂL-î imrân/20)
17) Ve cemmilnî Yâ Bedîa-ssemâvati vel arz Yâ Zelcelâli vel ikrâmi bil fesâhati vel belâğeti vel berâti “Vehlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî” (Taha/27)
18) Bi rikkat-î rafet-î rahmet-Î “Sümme telînü cülûdühüm ve kulûbühüm ila zikrîllâhi” (Zümer/23)
19) Ve kallidnî Yâ şedîdel betşi Yâ Cebbâru,Yâ Kahharû,seyfül heybeti veşşiddeti vel kuvveti vel menati min besi ve ceberûtî izzeti “Ve mennasru illâ min indillâhi (Enfâl/10)
20) Ve edim aleyye Yâ Bâsit,Yâ Fettâh,behcete meserreti “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî” (Tâhâ/25-26)
21) Biletâifî avâtifi “Elem neşrahleke sadrak” (İnşirâh/1)
22) Ve beşâirî Yevmeizin yefrehul müminûne bi nasrîllâh” (Rum/4,5)
23) Ve enzilillâhümme Yâ Latîf,Yâ Raûf,bi kalbîyel îmâne vel itminâne vessekînete liekûne minellezîne âmenû Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikrîllâh” (Rad/ 28)
24) Ve efriğ aleyye Yâ Sabûr,Yâ Şekûr,sabr’ellezîne tedarraü bi sebâti yakînî temkînî “Kem min fietin kalîyletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâh (Bakara/249)
25) Vahfeznî Yâ Hafîz,Yâ Vekîl,min beyn-i yedeyye ve min halfî vean yemînî ve an şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î “Lehû muakibâtün min beynî yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh” (Râd/11)
26) Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü,Yâ Kâimû,Yâ Dâimû,kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh” (En’am/81)
27) Vensurnî Yâ nimel Mevlâ ve Yâ Nimennasîr,alâ adâî nasrellezî kîle lehû Etettehizünâ hüzûven kâle eûzu billâh” (Bakara/67)
28) Ve eyyidnî Yâ Tâlib,Yâ Ğalib,bi teyîdî Nebiyyike Muhammedin Sallallahû Aleyhî ve Sellem el-mueyyedi bitazîzî tevkîr-î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve nezîren lituminû billâh” (Fetih/8-9)
29) Ve ek finî Yâ Kâfî,Yâ Şâfî,el ada vel esvâi vel edvâİ bi avâidi fevâidi Lev enzelnâ hazel Kurane ala cebelin lareeytehû hâşiaan mutesaddian min haşyetillâhi” (Haşr/21)
30) Ve emnin aleyye Yâ Vehhâb,Yâ Rezzâk,bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî” (Bakara/60)
31) Ve fevellenî Yâ Velî,Yâ Alîy,bilvilâyeti vel inâyeti verriâyeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâd-î imdâd-î Zalike min fadzlîllâhi” (Yusuf/38)
32) Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy,Yâ Kerîm,bis seâdeti vessiyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum inde Rasûlûllâh ve tub aleyye Yâ Tevvab,Yâ Hekîm,tevbeten nesûhen liekûne min ellezîne İzâ fealü fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men yağfiruzzunûbe illâllah” (Âl-i imrân/135)
33) Ve el zimnî Yâ Vâhid,Yâ Ahâd,kelimetet takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallâllâhu Aleyhi ve Selleme haysu kulte Fealem ennehû lâ ilâhe ilâllâh” (Muhammed/19)
34) Ve ahtim lî Yâ Rahman,Yâ Râhîym,bi husnî hâtımetennâcîne ver râcîne “Kul yâ ibâdiyellezîne esrefû alâ enfusihîm lâ taknetû min rahmetîllâh” (Zümer/53)
35) Ve eskinnî Yâ Semî,Yâ Karîb,cennâti adnın yuiddet lil muttekîn Davâhum fihâ subhânekellahumme ve tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru davâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn” (Yunus/10)

SON DUA 13 defa Okumali etkili kilsin Duanizi
Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû,
Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
Es’eluke bi hürmetî hâzihîl Esmâi vel Âyâti vel kelimatî sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu Âlâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlâ Âlîhî ve Sahbihî ve selleme tesliman kesîran


Elmali Ali e-mail: elmaliali1981@gmail.com 
Twitter adresim : @RUHUAZAM2012
Facebook adresim: http://www.facebook.com/elmali.ali

13 Nisan 2014 Pazar

Haftalık Astroloji Burçları 14.04.2014 - 20.04.2014 Neler Getirecek?

Haftalık Astroloji Burçları  14.04.2014 - 20.04.2014  Neler Getirecek? 


Kitabımız El-Gayb (Allah"in bilinmeyen isimleri) Sipariş edin..

YENi...YENi..YENi

Yeni çıkan KiTABıMıZı Alın ASTROLOJi ve DUA Sistemini içeriyor Herkes okumali ve Evinde bulundurmalıdır (Allah'ın Bilinmeyen İsimleri El-Gayb)Sayfa Sayısı: 460

                                                                       Baskı Yılı: 2013


                                                                            Dili: Türkçe
                                                                    Yayınevi: Anatolia Kitap

                  LÜTFEN Twitter ve Facebook üzerinde Kitabin satis linkini paylasın herkes bilmeli ve Okumalı

     Allah'ın Bilinmeyen İsimleri El-Gayb

        Nerde ve hangi Yayinevlerinde bulunur işte Adresleri:

Remzi Kitabevi mağazalarında "Allah'ın Bilinmeyen İsimleri El-Gayb" kitabı Armada (Ankara), Rumeli (İstanbul), Akmerkez (İstanbul), Suadiye (İstanbul), Kanyon (İstanbul), Konak Pier (İzmir), İstinye Migros (İstanbul), Akbatı (İstanbul), Zorlu Center (İstanbul) mağazalarımızda bulunmaktadır.

D&R Şubelerinde her noktasında Kitabi bulabilirsiniz eger yoksa bile Şubeden sipariş verin.KOÇ Burcu (ARiES) 21 Mart-20 Nisan                          Yükselen (KOÇ Burcu)


Bu hafta önemli kararlar alacak ve çok yüksek bir derece ile pozitif Enerji yapınızla başlayacaksınız herşeye hem İş ve Ticaret hayatınızda güzel değişimler ve olumlu gelişmeler sizi bekliyor zira çok dillendirmenizden dolayı çok şey yarım kalıyor dikkat edin.Bu hafta sağlık olayında Nazar etkisi altında kalacaksınız enerji yoğunlaşması Vücud direncini kırabilir buna hemen acil önlem alın ve bol bol Spor yapmayı ihmal etmeyin malum artık yaz ayları kapıda.Aileniz tarafından size güzel haberler zuhur edecek ama endişe etiğiniz borçlarınızı temizleyecek Dostlar tarafından destekler gelecek bunu iyi değerlendirin.Duygusal hayatınızda hiç beklenmedik güzel haberler alabilir ama çevrenizden size yılan gibi bakanlar var bunlara dikkat edin eğer devamlı mutlu olmak istiyorsanız.

BOĞA Burcu (TAURUS) 21 Nisan-21 Mayıs                 Yükselen (BOĞA Burcu)

Bu hafta tam bir değişim Enerjisi ile başlayacağınız güzel bir dönem başlıyor hem köklü kararlar ve azimli bir direnç ile yolunuzda başarılı zamanlar sizinle olacak fakat İş ve Ticaret hayatınızda çok şeyi kafanıza takıyorsunuz bundan dolayı çok şeyi kaybediyorsunuz kendinizi rahat bırakın ve kazanan siz olacaksınız.Bu hafta sağlık hayatınızda hafif bir hastalığınızdan çıkacak rahat ve huzura kavuşacaksınız o kabu dolu günler geride kaldı diyebiliriz ve bol bol Spor yapmayı ihmal etmeyin aman dikkat yağlı yemeklerden uzak durun.Aile ve dostlarınız tarafından ufak davetler ve güzel Hediyelere boğulacaksınız fakat yinede huzurlu günler sizinle olacak çünkü ufak krediniz onaylanacak korkmayın.Duygusal hayatınızda geçmişte kalan eziklik dönemi bitiyor artık başarılı sonuca ulaşmak için hiçbir engel kalmadı çünkü sizin döneminiz başlayacak hazır olun. İKİZLER Burcu (GEMiNi) 22 Mayıs- 21 Haziran        Yükselen (İKİZLER Burcu)

Bu hafta yüksek kaliteli bir dönem sizinle olacak tam istediğiniz gibi bir zaman boyutu başlıyor hem İş ve Ticaret hayatınızda mertebe değişimi ve olumlu çevre sahibi olacaksınız fakat yinede içinizdeki o karamsarlaşmış yapınızdan uzak durun bu size zarar veriyor.Bu hafta sağlık olayında endişe edilecek bir konu yok ama tüm gözlerler sizi yiyorlar çünkü kötü Enerji ile Nazar yüklenmesi var biraz Dua ile temizlenme vakti diyebiliriz.Aileniz tarafından ufak bir destek gelecek size ama yine bir yol var bir dost tarafından davet edileceksiniz hazır olun maceraya.Duygusal hayatınızda tüm bildiklerinizi artık silin ve yeni sayfadan Aşk hayatına yeniden başlayın çünkü hoş süprizler sizi bekliyor ama yoğun duygular sizinle olacak. 


YENGEÇ Burcu (CANCER) 22 Haziran-22Temmuz   Yükselen (YENGEÇ Burcu)


Bu hafta geçmişinizde bütün sorunlarınız son bulacak artık zorluklar sizi bırakacak korkmayın ve güçlü olun çünkü on planda Parasal durumlarda düzelmeler ve yükselmeler var hem İş ve Ticaret hayatınızda biraz gecikmiş yükselmeler sizinle olacak hazır olun.Bu hafta sağlık hayatınızda vücud direncinizde ufak bir kayıp olacak ama korkmayın çünkü sizin ruhsal yapınız çok güçlü ve aşırı derece yağlı yemeklerden uzak durun.Aileniz ile yapacağınız ufak fikir alışverişi sonrası bir değişim kararı alacaksınız ve Dostlarınız tarafından size destekler gelecek ama ufak Krediniz onaylanacak ve mutlu başlangıç yakındır.Duygusal hayatınızda ufak sorunlar meydana gelebilir ama korkmayın bi kaç gün sonra düzelmeler başlayacak çünkü Negatif perde sizi terk edecek olumlu günler yakın size Mutluluk perdesi açılacak.

ASLAN Burcu (LEO) 23 Temmuz-23 Ağustos           Yükselen (ASLAN Burcu)


Bu hafta hapis kaldığınız ve karamsar olduğunuz bütün geçmiş geride kalacak ve zorlanacak döneminiz bitiyor artık güçlü bir Ruhsal yapınız ile istediklerinizi elde edeceksiniz fakat İş ve Ticaret hayatınızda çok aceleci olmayın sizi bekleyen daha güzel noktalar var.Bu hafta sağlık hayatınızda biraz zorlanabilir ve grip geçirebilirsiniz dikkat edin sıcak havalara güvenmeyin ve bol bol Spor yapmayı ihmal etmeyin.Aile ve dostlarınız tarafından size güzel gelişmeler ve haberler olacak herşeye hazır olun ama aceleci olmayın ve her lafa inanmayın önce iyice araştırın ayrıca ufak bir Ev değişimi ve kredi gündeme gelecektir.Duygusal hayatınzda olumsuz etkilerin ve çok ağır yaşanılan geçmişi silin artık daha güzel ve güzel bir ilişkiye adım atacak ve varolan bir ilişkinizde başarılı kararlar alacaksınız.
BAŞAK Burcu (ViRGO) 24 Ağustos-22 Eylül             Yükselen (BAŞAK Burcu)

Bu hafta güzel bir başlangıç yapacaksınız ama aceleci olmayın ve kararlar verirken teredut etmeyin çünkü kendinizde varolan 6.hisler ile yolunuzda başarılı olacaksınız fakat İş ve Ticaret hayatınızda öfkelenmeden daha olgun adım atmanız sizi yüksek yerlere getirecektir.Bu hafta sağlık hayatınızda hafif bir Migren ve negatif vücud direnci yaşayabilirsiniz bunun tek nedeni eksik Vitamin tüketimi olacaktır buna dikkat edin.Aileniz tarafından hasta olacak bir aile büyüğü var ziyaret sonrası karar alacak ve yeni bir dönem başlayacak Hayatınızda hem dostlarınız sizden haber bekliyor çok bekletiyorsunuz onları ufak bir ziyaret çok güzelikleri kendiliğinden gelecektir size.Duygusal hayatınızda olgunluk bir derece ile güzel gelişmeler yaşayacaksınız ama bu isteğiniz fazla ısrarcı olmasın çünkü herşeyi elinizde bulundurmak karşı tarafı üzebilir ve sizden uzaklaşabilir dikkat edin.TERAZİ Burcu (LiBRA) 23 Eylül-23 Ekim                  Yükselen (TERAZİ Burcu)

Bu hafta çok başarılı bir zaman boyutuna gireceksiniz fakat kişisel kararlarda çok dikkat edin ve herşeye acele etmeyin çünkü çevrenizle ve ikili ilişkilerinizde hızlı şekilde başlayan ama çabuk son bulan bir dönem geride kalacak eğer sağlam adımlar atarsanız herşey istediğiniz gibi olacak İş ve Ticaret hayatınızda büyümeler ve güzel haberler alacaksınız yinede sabırlı olun.Bu hafta sağlık hayatınızda hafif bir baş dönmesi meydana gelebilir çok fazla stres ediyorsunuz hayatınızı bundan dolayı biraz olsun kendinize zaman ayırın.Aileniz ile bir karar alacaksınız ve Ev değişimi gündeme gelecektir ama Dostlarınız tarafından destek alacaksınız çünkü ufak parasal olaya çözüm bulmanız gerekecek sonu iyi olcak korkmayın.Duygusal hayatınızda hiddet ve sinirsel durumlara dikkat herşeye ani bir karar ile davranmayın çünkü Kazanan siz olacaksınız ve gerekirse yeni sayfa açacak herşey güzel olacak hayatınızda.

AKREP Burcu (SCORPiO) 24 Ekim-22 Kasım              Yükselen (AKREP Burcu)

Bu hafta güçlü Ruh haliniz ile yeni ve güzel başlangıç yapacaksınız bütün gayretiniz ile hedeflerinize ulaşacaksınız fakat eksik bir tarafınız olacak buna kafa yormayın yolunuza devam edin çünkü İş ve Ticaret hayatınızda istediğiniz hedeflere ulaşacaksınız çok acele etmeyin.Bu hafta sağlık hayatınızda çok hafif Romatizma rahatsızlığı yaşayabilirsiniz dizlerinizde hafif bir Magnesium eksikliği var buna dikkat edin ama bol bol Spor yapmayı ihmal etmeyin vücudun ihtiyacı var buna.Aile ve dostlarınız size tam destek veriyor korkmayın yolunuza devam edin çünkü başarılı bir dönem sizi bekliyor artık hedeflerinize varacaksınız hazır olun parasal durumlarda düzelmeler var.Duygusal hayatınızda çok ağır yürüyen ilişkiniz artık ya dur ya devam diye karar vereceksiniz çünkü size uyum sağlamayana elveda diyeceksiniz hazır olun sonrası süpriz gelişmeler ile dolu olcak.

YAY Burcu (SAGiTTARiUS) 23 Kasım-21 Aralık              Yükselen (YAY Burcu)

Bu hafta yüksek fırsatlar yakalayacaksınız ve mutlu başlangıç ile istediğinize ulaşacaksınız ama yeni sayfalarda yeni Dostluklar edinecek hem İş ve Ticaret hayatınızda bazı dengeler değişimle güzel gelişecek sadece içinizdeki o korkuları atın artık.Bu hafta sağlık hayatınızda dikkat etmeniz gereken tek nokta fazla yağlı yemeklerden uzak durun artık sıcak havalar yakın ve fazla kilolardan uzak durun ve bol bol Spor yapın.Aileniz tarafından ufak bir parasal destek size moral verecek ama Dostlarınız tarafından davetler gelebilir buna hayır demeyin çünkü yükselecek haberler alacaksınız endişe etmeyin parasal durumlar düzelecek gayret edin Rızk kapılarınız açık.Duygusal hayatınızda sağlıklı kararlar alacaksınız hem Yuva kuracak hemde bekar olanlar evlenecektir bu yıl artık mutlu perdeler meydana gelecek.

OĞLAK Burcu (CAPRiCORN) 22 Aralık-20 Ocak        Yükselen (OĞLAK Burcu)


Bu hafta güzel haberler ile başlayacaksınız yeni bir döneme fakat güçlü Ruhsal yapınız var sakin endişe etmeyin ve başarılı olacaksınız her sahada yükselmeler var İş ve Ticaret hayatınızda durumlar ve dengeler değişiyor kazanan siz olacaksınız.Bu hafta sağlık hayatınızda kronik bir yorgunluk meydana gelebilir buna dikkat edin eksik Vitamin rahatsızlığınız var bu olaya el atmanın vakti geldi hazır olun fazla kilolardan kurtulma zamanı gelmiştir.Aileniz ile yapacağınız uzun karar sonrası Ev değişimi gündeme gelecek ve ufak bir kredi onayınız sizi bekliyor parasal sorunlara son verecek yeni kapılar sizinle olacak ama Dostlarınızı unutmayın.Duygusal hayatınızda heycanlı günler yakındır hem kazanacak hemde mutlu olacaksınız ve tekrar aşkın kuvvetli günlerini hiss edecek tadacaksınız. 
KOVA Burcu (AQUARiUS) 21 Ocak-18 Şubat                Yükselen (KOVA Burcu)

Bu hafta çok önem vereceğiniz bir Haber ile mutlu olacaksınız ama yapmanız gerekenler daha fazla olacak çünkü düzene girecek hayatınızda yükselmeler sizinle olacak fakat İş ve Ticaret hayatınızda istediğiniz mevkiye ulaşacaksınız, parasal durumlarda düzelmeler olcak.Bu hafta sağlık hayatınızda sinirsel durumlar meydana gelebilir herşeyi kafanıza takıyorsunuz bu yüzden hayatınızda ne olursa olsun oluruna bırakmak daha hayırlı olacak.Aileniz tarafından güzel haber gelecek ve mutlu olacaksınız ama korkularınız size fayda vermez onları silin atın içinizde artık Dostlarınız tarafından maddi destekler ile yeni kararlar alacaksınız umutlu olmaya başlayın kendinizi.Duygusal hayatınızda herşeyi görseniz bile susuyor ve sabır ediyorsunuz fakat artık kararlar alacak önemli adımlar atacaksınız mutlu bir gelecek ile sağlam adımlar atacaksınız korkmayın artık güç sizde.


BALIK Burcu (PiSCES) 19 Şubat-20 Mart                       Yükselen (BALIK Burcu)

Bu hafta yeni sayfa açacak ve önemli kararlar alacaksınız Hayatınız ile ilgili fakat karşılaşacağınız önemli gelişmeler sizi Mutlu edecek ama başarılı bir döneme gireceksiniz İş ve Ticaret hayatınızda düzelemeler başlıyor artık o karamsar dönem son bulacak.Bu hafta sağlık hayatınızda korkulacak kötü bir durum yok hafif gizli Romatizma ve tansiyon kendini gösterebilir ama bunun üstesinde geleceksiniz korkmayın bol bol Vitamin tüketin ama yağlı yemeklerden uzak durun ve bol bol Spor yapmayı ihmal etmeyin.Aile tarafından biri hasta ve yoğun misafirler gelip gidecek fakat Rabbim sıfasını verecek sabırlı olun hem Dostlarınız sizden haberler bekliyor çok yanlız bırakmayın değerli dostlarınızı.Duygusal hayatınızda gelişmeler meydana gelecek hem varolan evliliğinizde yükselmeler ve mutluluklar var hemde bekar olanlar için yeni beraberlik kapıları olacak artık hergün iyi bir yükselme sizinle olacak ama daima mesafeli olun herşeye herkese herşeyi dillendirmeyin çünkü sonuçta siz Kazanacaksınız.


Elmali Ali e-mail: elmaliali1981@gmail.com
Twitter adresim : @RUHUAZAM2012
Facebook adresim: http://www.facebook.com/elmali.ali